Overheid

de ministeries van FinanciŽn, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Verkeer en Waterstaat, Justitie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Economische Zaken. Stichting ICT Uitvoeringsorganisatie, EGEM i-teams, Provincie Gelderland, gemeente Apeldoorn, Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen, het Inlichtingenbureau, Centrum voor Werk en Inkomen, Defensie Telematica Organisatie, Belastingdienst / Centrum ICT, UWV-EURES.

Semi-overheid

Stichting Studiecentrum Rechtspleging, InnovatieNetwerk in agro en groen, Oost NV, Kamer van Koophandel, Kunst en Cultuur Overijssel, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Cogis (kennisinstituut voor sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld), Saxion Hogeschool

Bedrijfsleven

PCM/Thiememeulenhoff, GetronicsPinkRoccade, Infozorg, Kenniscentrum Landelijke Overheid, Sdu uitgevers.